Zasady gromadzenia i udostępniania

 

Zasady gromadzenia

Repozytorium Cyfrowe UTP (RCUTP)  jest miejscem przechowywania i udostępniania dorobku naukowego w wersji cyfrowej. Do jego budowy zastosowano dLibrę – oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi, stworzone przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Prace rozpoczęto od najnowszych prac doktorskich, artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych, przechowywanych w Bibliotece Głównej UTP w wersji drukowanej. Digitalizacja utworów umożliwia archiwizację i udostępnianie ich w wersji elektronicznej.

Zakłada się gromadzenie publikacji przez autoarchiwizację – deponowanie prac przez uprawnionych autorów

Zasób RCUTP jest podzielony na kolekcje:

 według typu zasobu

 Artykuły z czasopism

 Habilitacje i Doktoraty

 Monografie

 Sympozja, Kongresy, Konferencje

 według miejsca pracy autora

 Wydziały UTP

Zasady udostępniania

Publikacje tworzące zasób RCUTP  są objęte ochroną prawa autorskiego i pierwotnie   dostępne w sieci lokalnej. „Na podstawie art.28 pkt 3 pr. aut. biblioteki mogą udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie tych jednostek.”(S. Stanisławska-Kloc: Polskie prawo autorskie dla bibliotek cyfrowych [w:] Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa 2010, s.99.)

Opis bibliograficzny publikacji jest dostępny dla wszystkich. Dostęp do pełnej treści  reguluje pisemna zgoda Autora (i) lub Wydawnictwa, która określa jego rodzaj.

Zakres udostępniania może być:

· otwarty dla wszystkich, po wyrażeniu zgody przez Autora (i) lub Wydawnictwo

· ograniczony do sieci UTP

· ograniczony do wybranej grupy

Wyszukiwanie w zasobach Repozytorium:

· prosty formularz wyszukiwawczy odnajduje listę publikacji, w których występuje poszukiwane hasło (również w treści)

· zaawansowany formularz wyszukiwawczy odnajduje listę publikacji według wybranych kryteriów, np. artykuły ; Jana Kowalskiego ; od 2011 r.

· przeglądanie kolekcji, w których znajdują się np. tylko artykuły lub różne publikacje z danego wydziału itp.

· przeglądanie indeksów: tytułów – alfabetyczna lista publikacji, twórców – lista publikacji danego autora, słów kluczowych – lista publikacji określonych danym słowem kluczowym

wszystkie dane z opisu bibliograficznego są linkami i jednocześnie kryteriami gromadzenia publikacji

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji