Regulamin

Repozytorium Cyfrowego Politechniki Bydgoskiej (RC PBŚ)

§1

 1. Regulamin RC PBŚ określa zasady gromadzenia i udostępniania oraz przechowywania utworów zdeponowanych w RC PBŚ.
 2. Repozytorium Cyfrowe Politechniki Bydgoskiej, jako instytucjonalne archiwum cyfrowe, gromadzi, udostępnia i przechowuje publikacje Pracowników i Doktorantów PBŚ oraz inne dokumenty wspomagające procesy dydaktyczne i naukowe.

§2

 1. W RC PBŚ umieszczane są rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, monografie, raporty techniczne i inne materiały dydaktyczne.
 2. W/w materiały mogą mieć status preprintów, postprintów lub być pracami już opublikowanymi.
 3. Obowiązujące sposoby deponowania publikacji:
  • deponowanie pośrednie - publikację deponuje pracownik Biblioteki Głównej PBŚ
  • deponowanie bezpośrednie, tzw. autoarchiwizacja - publikację deponuje Autor.

§3

 1. Autorzy deponują swoje prace nieodpłatnie, udzielając BG PBŚ bezterminowej licencji niewyłącznej lub korzystają z otwartych licencji Creative Commons. Podstawą do udzielenia licencji jest umowa licencyjna niewyłączna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a PBŚ jako Licencjobiorcą.
 2. Prace doktorskie deponowane są na mocy Zarządzenia Rektora PBŚ Nr Z.66.2021.2022 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie: drukowania, gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich...
 3. Pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały oraz ewentualne naruszenie praw wobec osób trzecich ponosi autor (Dla Autorów).

§4

 1. Materiały zdeponowane w RC PBŚ są pod ochroną prawa autorskiego.
 2. Metadane (opis bibliograficzny) publikacji zgromadzonych w RC PBŚ udostępnia się bez ograniczeń.
 3. Dostęp do pełnych treści publikacji w RC PBŚ reguluje art. 28 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r.) oraz licencja udzielana przez Autora/Wydawnictwo.
 4. Publikacje udostępnione w RC PBŚ mogą być wykorzystane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych z powołaniem na źródło - adres internetowy publikacji w RC PBŚ
 5. Korzystanie z publikacji w celach komercyjnych wymaga każdorazowo zgody jej autora (i) lub wydawnictwa.

§5

 1. W/w materiały nie mogą być wycofane z zasobu. W przypadku naruszenia praw osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku, będą przeniesione do archiwum zamkniętego.
 2. Zasób RC PBŚ podlega długotrwałej archiwizacji.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji