O Repozytorium

Repozytorium Cyfrowe Politechniki Bydgoskiej powstało w 2011 roku jako Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, będące częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Dział Współpracy z Gospodarką UTP. Do budowy Repozytorium zastosowano oprogramowanie dLibra - umożliwiające gromadzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi, stworzone przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Po zmianie nazwy Uczelni w roku 2021, repozytorium funkcjonuje jako Repozytorium Cyfrowe Politechniki Bydgoskiej.

Repozytorium PBŚ realizuje cele gromadzenia, archiwizacji oraz upowszechniania dorobku naukowego pracowników i doktorantów PBŚ, jak również powstałych na Uczelni materiałów dydaktycznych oraz wyników prowadzonych badań.

Gromadzenie dokumentów odbywa się na drodze ich deponowania do RC PBŚ przez pracowników Biblioteki PBŚ lub bezpośrednio przez autorów poprzez autoarchiwizację.(więcej - Dla Autorów)

Zasób Repozytorium udostępniany jest w ramach kolekcji, do których przyporządkowane są dokumenty:

  • wg typu publikacji: artykuły z czasopism, habilitacje i doktoraty, monografie, normy branżowe, raporty oraz sympozja, kongresy, konferencje
  • wg wydziałów Politechniki Bydgoskiej

Pełne teksty publikacji są udostępniane z poszanowaniem praw autorskich, w zakresie określonym przez autorów i/lub wydawców w udzielonych licencjach. Metadane (opis bibliograficzny) publikacji dostępne są bez ograniczeń.

Zasoby RC PBŚ indeksowane są przez:

RC PBŚ rejestrowane jest w:

  • OPEN DOAR - ogólnoświatowy katalog repozytoriów otwartych

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji