Dla Autorów

 • Do deponowania publikacji w Repozytorium Cyfrowym Politechniki Bydgoskiej (RC PBŚ) uprawnieni są pracownicy naukowi i doktoranci Politechniki Bydgoskiej. Deponować można różne typy dokumentów: artykuły (w tym preprinty i postprinty), książki, rozdziały z książek, referaty z konferencji oraz raporty z przeprowadzonych badań.
 • Przed zdeponowaniem publikacji w RC PBŚ autor ustala jej status formalno-prawny. Pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały oraz ewentualne naruszenia praw wobec osób trzecich ponosi autor. Opublikowanie pracy na podstawie umowy z konkretnym wydawcą nie wyklucza umieszczania jej w Repozytorium. Informacje o polityce wydawnictw dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach instytucjonalnych dostępne są w serwisie Sherpa Romeo. W przypadku, gdy wydawnictwo nie podaje takiej informacji, autor powinien skontaktować się z wydawcą w celu uzgodnienia kwestii zdeponowania pracy w RC PBŚ.
 • Autor deponując publikację udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej lub deponuje na podstawie licencji Creative Commons (CC)
 • Sposoby deponowania prac w Repozytorium Cyfrowym PBŚ
  • autoarchiwizacja - instrukcja
  • przesłanie pracy do Biblioteki na adres e-mail: repozytorium@pbs.edu.pl, tel. 52 340-80-96

Zalety deponowania publikacji w Repozytorium:

 • wzrost widoczności i cytowalności publikacji naukowych oraz badań naukowych prowadzonych na PBŚ
 • ułatwienie dostępu do publikacji naukowych studentom i innym naukowcom
 • długotrwałe i bezpieczne przechowywanie w formie cyfrowej deponowanych publikacji
 • ciągły dostęp do własnych publikacji naukowych z dowolnego miejsca
 • niezwłoczne udostępnienie publikacji po jej poprawnym zdeponowaniu
 • zwiększenie zasięgu zdeponowanych publikacji poprzez indeksowanie przez wyszukiwarki naukowe np.: Google Scholar
 • unikalny identyfikator każdego dokumentu zapewniający stałą widoczność w sieci
 • możliwość śledzenia statystyk wykorzystania publikacji

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji