Kolekcja

Normy Branżowe

Biblioteka Główna PBŚ uzyskała środki na kontynuację prac dotyczących upowszechnienia norm branżowych znajdujących się w naszych zbiorach. Projekt pt. „Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych – kontynuacja” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – nr umowy: SONB/SP/512867/2021. BG PBŚ pozyskała dofinansowanie w wysokości 52635,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.
Celem projektu jest poszerzenie i udoskonalenie informacji o zasobie norm branżowych w zbiorach BG PBŚ, szerokie ich udostępnienie oraz zapewnienie długotrwałej ochrony i archiwizacji. W ramach tego zadania – podobnie jak w poprzednim realizowanym w latach 2019-2020 zostanie skatalogowane 1800 norm branżowych. Zdigitalizowane normy zostaną opatrzone w metadane i udostępnione w Repozytorium Cyfrowym PBŚ, opisy norm będą również umieszczone w Narodowym Uniwersalnym Katalogu NUKAT oraz w katalogu komputerowym BG. Zasób jest agregowany przez Federację Bibliotek Cyfrowych.
Biblioteka Główna UTP decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała środki finansowe na realizację zadania z zakresu projektu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) w ramach umowy 838/P-DUN/2019. „Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych oraz ich szerokie upowszechnienie dla pracowników i studentów UTP w Bydgoszczy, międzynarodowego środowiska naukowego a także przedsiębiorców”. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zakłada digitalizację 1800 norm branżowych, opracowanie opisów bibliograficznych w centralnym katalogu NUKAT, katalogowanie w systemie HORIZON, udostępnianie w Repozytorium Cyfrowym UTP oraz długotrwałe archiwizowanie stworzonych plików.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji