Title:

Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym

Creator:

Lemanowicz, Joanna

Subject and Keywords:

nawożenie azotem ; fosfor ; fosfor w glebie ; fosfor w roślinach ; nawożenie fosforem ; azot mineralny ; azotan amonu ; obornik ; nawożenie organiczne ; nawożenie organiczno-mineralne ; odżywianie roślin ; relacje roślina - gleba

Description:

Celem pracy było określenie wpływu nawożenia gleby zróżnicowanymi dawkami obornika i azotu mineralnego na zawartość wybranych frakcji fosforu w glebie i roślinie. Oznaczenie aktywności wybranych enzymów uczestniczących w przemianach fosforu w glebie i roślinie. Określenie zmian aktywności tych enzymów oraz zawartości fosforu i jego frakcji pod wpływem doboru roślin w zmianowaniu. Poszukiwanie korelacji pomiędzy zawartością oznaczonych frakcji fosforu i aktywnością fosfomonoesteraz w glebie i w roślinie, a pozostałymi właściwościami fizyko-chemicznymi gleby

Contributor:

Koper, Jan. Promotor

Publisher:

[Nakł.aut.]

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2008

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 316

Language:

pol

Relation:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Lemanowicz, Joanna

License:

Licencja UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

×

Citation

Citation style: