Title:

Inteligentny System Rozpoznawania i Klasyfikacji Przesyłek Pocztowych

Creator:

Miciak, Mirosław

Subject and Keywords:

transformata Radona ; przesyłki pocztowe ; Radon Transformation ; mailpieces

Description:

Rozprawa doktorska jest poświęcona problemowi automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji przesyłek pocztowych z wykorzystaniem różnych form przekształcenia Radona. Przedstawiony w pracy, oryginalny i samodzielny dorobek autora, w ujęciu szczegółowym, obejmuje: rozszerzenie dziedziny transformaty Radona na obszar zmiennych dyskretnych i wprowadzenie pojęcia Różnicowej Transformaty Radona do przetwarzania obrazów cyfrowych, wprowadzenie modyfikacji do przekształcenia Radona, wskazanie metody wydzielania cech znaku w oparciu o niektóre dane przestrzeni parametrycznej transformaty Radona, zaproponowanie techniki określania cech znaku i wyboru profilii przestrzeni parametrycznej transformaty Radona, zaproponowanie metody wybierania profili transformaty Radona, opracowanie metody odczytu opłaty za przesyłkę pocztową, określenie wielkości momentowych dla obrazów znaków w przestrzeni parametrycznej, bez wykonywania transformaty odwrotnej

Contributor:

Choraś, Ryszard. Promotor

Publisher:

[Nakł.aut.]

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2013

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 454

Language:

pol

Relation:

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Miciak, Mirosław

License:

Licencja UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

×

Citation

Citation style: