Title:

Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego

Creator:

Piotrowska, Anna

Subject and Keywords:

wskaźniki biochemiczne ; aktywność enzymatyczna ; żyzność gleb ; urodzajność gleb ; nawożenie organiczne ; nawożenie mineralne ; zmianowanie

Description:

Celem pracy było określenie zawartości węgla organicznego, azotu ogółem, odczynu gleby oraz przyswajalnych form magnezu, potasu i fosforu w warstwie ornej gleby, będących rezultatem wieloletniego zróżnicowanego jej nawożenia. Określenie zawartości wybranych mikroelementów spełniających rolę aktywatorów enzymów biorących udział w przemianach zachodzących w glebie. Oznaczenie aktywności wybranych enzymów glebowych w zależności od uprawianej rośliny na tle ich okresu wegetacyjnego oraz nawożenia organiczno-mineralnego

Contributor:

Koper, Jan. Promotor

Publisher:

[Nakł.aut.]

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2002

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 224

Language:

pol

Relation:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Piotrowska, Anna

License:

Licencja UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

×

Citation

Citation style: