Title:

Wpływ czynników utleniających i chlorujących na przemiany wybranych chemicznych filtrów UV

Creator:

Studziński, Waldemar

Subject and Keywords:

chlorowanie ; chlorination ; filtry UV ; UV filters ; produkty degradacji ; degradation products ; toksyczność ; toxicity ; utlenianie ; oxidation ; zanieczyszczenie środowiska ; environmental pollution

Description:

Celem pracy było zbadanie przemian wybranych filtrów UV pod wpływem promieniowania, czynników utleniających i chlorujących oraz identyfikacja produktow transformacji. Przedmiotem zainteresowania była również ocena ekotoksykologiczna filtrów UV i ich produktów degradacji ; The aim of the doctor's thesis was to investigate transformations of selected UV filters under the influence of radiation, oxidizing and chlorinating agents and identification of transformation products. The subject of interest was also the ecotoxicological evaluation of UV filters and their degradation products

Contributor:

Gaca, Jerzy. Promotor ; Gackowska, Alicja. Promotor pomocniczy

Publisher:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 575

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Studziński, Waldemar

License:

Licencja UTP

Access Rights:

Dostęp wyłącznie w sieci lokalnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: