Title:

Analiza wpływu polimorfizmu genu kalpastatyny i kalpainy 3 w odniesieniu do cech użytkowości mięsnej wybranych ras owiec

Creator:

Wojciechowska, Anna

Subject and Keywords:

calpain 3 ; calpastatin ; kalpastatyna ; kalpina 3 ; owce ; polimorfizm ; polymorphism ; sheep

Description:

Celem badań było określenie frekwencji alleli i genotypów genów kalpastatyny i kalpainy 3 w populacjach owiec ras ( kamieniecka, pomorska i merynos polski odmiana barwna) utrzymywanych na terenie trzech województw. Ponadto za cel postawiono sobie poszukiwanie powiązań pomiędzy poszczególnymi genotypami a cechami użytkowności mięsnej w badanych grupach zwierząt ; The aim of the present study was to evaluate the frequency of CAST and CAPN3 alleles and genotypes in three Polish sheep ( Kamieniecka, Pomeranian, Coloured Polish Merino) breeds from three flocks kept in three voivodships. In addition, the aim was to find associations between calpastatin, calpain3 genotypes and meat performance traits in the studied groups of animals

Contributor:

Mroczkowski, Sławomir. Promotor ; Grochowska, Ewa. Promotor pomocniczy

Publisher:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 549

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Rights Management:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Wojciechowska, Anna

License:

Licencja UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

×

Citation

Citation style: